Names Of Various Animals In Yoruba Language

Animals and Their Various Yoruba Names

Cobra *** Ọka
Ox , Bull *** Malu
Spit-Snake *Ṣebe
Dog *** Aja
Hedgehog *** Ọya
Pangolin *** Akika
Crocodile *** Ọoni
Alligator *** Ahọnrihọn
Pig *** Ẹlẹdẹ
Vulture *** Igun, Gunnugun, Gurugu, Akala
Wood-Carrier *** Arigiṣẹgi
Hawk *** Asa
Palm-Bird *** Ologiri
A species of Bird *** Olofẹrẹ
Sparrow *** Ologoṣẹ
Peacock *** Ọkin
Squirrel *** Ọkẹrẹ
Rabbit *** Ehoro
crickets *** Okinrin
Pouch Rat *** Okete
Wild Goat *** Edu
A species of Deer *** Ekulu
Shark *** Akurakuda
Rat/Mouse *** Eku/Ekute
Earthworm *** Ekolo
Sing Bird *** Ẹyẹ-Orin
Partridge *** Aparo
Horse *** Ẹṣin
Donkey *** Kẹtẹkẹtẹ
Camel *** Rakunmi
Ass *** Ibakasiẹ
Bat *** Adan
Pelican *** Ẹyẹ-Ofu
Water-bird *** Osin
Dove *** Adaba
Viper *** Paramọlẹ
Sea-Gulls *** Pẹju-pẹju
Yellow-haired Monkey *** Sọmidọlọti/Oloyo
Sea-Bird *** Yanja-yanja
Mosquito *** Ẹfọn/Yanmu-yanmu
A species of Beetles *** Yanrinbo
Raven *** Ẹyẹ-Iwo
Snail *** Igbin/Aginniṣọ
Freshwater Snail *** Iṣawuru
Stay *** Igala
Steer *** Ẹgbọọrọ-Akọ Malu
Trout *** Ẹja
Buffalo *** Ẹfọn
Monkey *** Ọbọ .
Ape *** Ẹdun
Lizard *** Alangba, –
Lobster *** Alakasa
Boa *** Constrictor Ere
Boar Ẹlẹdẹ *** Igbo,
Gorilla, Baboon *** Inaki, Inoki, Iro
Chimpanzee *** Elegbede
Phython-Constrictor *** Ojola
Electric Fish *** Ojiji
Scorpion *** Ojogan/Akeekee
Toad *** Kọnkọ
Antelope *** Egbin
Tick/Flee *** Eegbọn
Hippopotamus *** Erinmi
Rhinoceros *** Ẹranko bi Imado.
Reynard (Fox) *** Kọlọkọlọ
Hyena/Wolf *** Ikoko
Giraffe *** Agbanrere
Cow *** Abo-Malu
Crab *** Akan
Wild Pigeon *** Oriri
Porcupine *** Oorẹ, Eerẹ, Ojigbọn
Black-Ants *** Tanpẹpẹ
Centipede *** Tanisanko
Millipede *** Ọkun
Goanna *** Awonrinwon
Frog *** Ọpọlọ
Chicken *** Oromọ-Adiẹ
Nocturnal Animal *** Ajao
Hound *** Aja-Ọdẹ –
Elephant *** Erin/Ajanaku
Sheep *** Aguntan
Ram *** Agbo
Woodcock *** Agbe
A species of Woodcock *** Aluko
White-feathered Bird *** Lekeleke
Chamelon *** Ọga, Alagẹmọ
Crane-Bird *** Akọ –
Parrot *** Odidẹrẹ
Ostrich *** Ogongo
White-Ant *** Ikan, Ikamudu
Tortoise *** Ijapa
Tiger *** Ẹkun
Lion *** Kiniun
Pigeon *** Ẹyẹle
Pig/Swine *** Ẹlẹdẹ
Eagle *** Idi .
Guinea Fowl *** Awo
Guinea Fowl *** Ẹtu
Guinea Pig *** Ẹmọ-Ile
Jelly-Fish *** Ẹja-Odo
A species of Bird *** Afẹrẹgbojo/Afe-imojo
Spider *** Alantakun
Butterfly *** Labalaba
Bee *** Oyin
Cockroach *** Ayan
Cricket *** Irẹ
Crab *** Akan
Housefly *** Eṣinṣin/Eṣin
Gnats *** Kokoro-Ojuọti
Wall-Gecko Ọmọnle
Mouse *** Eliri
Colt Young Horse *** Agodongbo
Woodpecker *** Akoko
Palm-Bird *** Ẹga
Insect *** Ipin
Red-Ant *** Abonilejọpọn
Civet-cat *** Ẹta
Zebra *** Kẹtẹkẹtẹ-Abila –
Owl *** Owiwi
Lice *** Ina-Ori
Bed-bug *** Idun
Leopard *** Amọtẹkun
Hind *** Abo-Agbọnrin
Cat *** Ologinni
Turkey *** Tolotolo
Swallow *** Alapandẹdẹ
Kine *** Abo-Malu
Stallion *** Akọ-Ẹṣin
Gadfly *** Iru, Eṣinṣin- N la
Duck *** Pẹpẹyẹ
Jackal *** Akata/Ajako
And many more ….
**Kindly Share For Others To Learn

Published By: Bewaji Emmanuel, OAU, Ife.

Courtesy: Alagba Adelagun Abudu & Egbe Ifesemule at Ilosiwaju Egbe Ede Yoruba, UK.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s